Brisanje proizvoda iz korpe

Da li ste sigurni da želite da uklonite ovaj proizvod iz korpe?


Tematski katalozi Katalog Outlet Lokacije i kontakt
06.07.2021.
Krevet za dečje snove

Dečji krevet pretvorite u udobnu "kućicu" za snove!

Osećaj zaštićenosti posebno je značajan u detinjstvu, a dobro ušuškan krevet upravo to i pruža. Pokazaćemo vam kako da običan dečiji krevet pretvorite u udobnu „kućicu“ za snove.

 

Udobno mesto za čitanje, slušanje muzike ili pričanje priča o duhovima u krugu prijatelja – naša modifikacija običnog dečijeg kreveta predstavlja savršeno mesto za sve navedene aktivnosti. Kućica iznad uzglavlja opremljena je policom i lampom. Prozori s obe strane omogućavaju dobar pogled, a prozorska klupa i balkonska žardinjera konstrukciju kuće čine još uverljivijom.

 

Pre nego što se upustite u realizaciju projekta, naše mere morate prilagoditi postojećem dečijem krevetu koji biste želeli da modifikujete: osim dužine i širine kreveta, mora se uzeti u obzir i debljina dasaka njegove konstrukcije, kao i specifičnosti poput postojanja pomoćnog ležaja na izvlačenje ili fioka za odlaganje u bazi kreveta.

 

Praktično: elementi ograde na stranicama kreveta samo su zakačeni za njegov okvir i lako se mogu ukloniti kako bi se krevet vratio u prvobitno stanje.


 

 

Osnovu našeg projekta čini jednostavni krevet samac.Ipak, naša konstrukcija je potpuno nezavisna od njega.

 

KONSTRUISANJE KREVETA - PRIPREME

 

Kućica se gradi od pet MDF ploča: Dva bočna zida s prozorima, dve krovne ravni i jednog zabatnog zida.

 

POTREBAN MATERIJAL


Potrebno vrijeme: 2 dana + vrijeme za sušenje

Materijal:
• MDF-ploča 18 mm:
• 2 x 115 x 58 cm (bočni zidovi)
• 2 x 62 x 58 cm (krov)
• 1 x 112 x 93,2 cm (zabatni zid)
• MDF- ploča 12 mm:
• 1 x 34 x 7 cm (prozorska daska)
• 2 x 34 x 10 cm (žardinjera – duže stranice)
• 3 x 10 x 10 cm (žardinjera – kraće stranice i pregrada)
• 1 x 34 x 12,4 cm (žardinjera – dno)
• 1 x 34 x 3 cm (žardinjera – kačenje)
• Drvena lajsna 38 x 1 x 1 cm (žardinjera)
• Daska glatkih ivica 18 mm, u dvije širine (ograda):
• 8 i 10 cm, ukupno oko 13 m
• Drvena lajsna 4 x 2 cm (debljinu prilagodite debljini konstrukcije kreveta):
• 90 cm (prednja konstrukcija)
• 140 cm dužina (zadnja konstrukcija)
• MDF-ploča 12 mm:
• 90 x 15 cm (prednja potporna daska)
• 140 x 15 cm (zadnja potporna daska)
• Šrafovi: 4 x 55 mm (veza krov/stranice i sastavljanje ograde)
   Konstrukcija za pričvršćivanje na krevet: dužina šrafa = 18 mm + debljina kreveta – 2 mm
• Premaz za grundiranje MDF-a, bijeli (alternativa: akril)
• Akrilna boja rastvorljiva u vodi, lijepak, nešto lak-lijepka (npr. Ponal), krep-traka alat Olovka | bušilica-odvijač | turpija | vlažna krpa | ručna kružna testera | burgija za drvo, 3 mm | četkica | blok za šmirglanje | brusni papir (granulacija 120) | vijakstega | upuštač | ubodna ili ručna testera | stolarski uglomjer | stolarski metar
 


Slika 1

 

1. Prvi korak je precizno merenje kreveta i prilagođavanje dimenzija i njene ograde.

 

Slika 2

 

2. Čim su planovi završeni,možete pripremiti materijal za izgradnju krova.

 

Slika 3

 

3. Dve krovne ravni spajaju se pod uglom od 120 stepeni. U tu svrhu podesite kružnu testeru na 30 stepeni.

 

Slika 4

 

4. Ivice krovnih ravni koje se spajaju seku se pod uglom od 30 stepeni.

 

Slika 5

 

5. Prilikom sečenja ručnom testerom koristite vodeću šinu i zaštitnu podlogu na radnoj površini.

 

Slika 6

 

6. Isecite MDF ploče za bočne zidove po dužini i obeležite konture za prozorske otvore.

 

Slika 7

 

7. Ove linije isecite ravno postavljenom ručnom kružnom tesetrom. Prilikom sečenja ne prelazite dimenzije otvora.

 

Slika 8

 

8. Uglove prozorskog otvora isecite ubodnom testerom ili ručnom. Isečene površine obradite turpijom.

 

PRAVLJENJE ZABATNOG ZIDA

 

Za stabilnost kontrukcije veoma je značajno da se zadnji, "zabatni" zid umetne između krova i bočnih zidova. Zbog toga se na navedenim elementima izbušuju rupe za šrafove.

 

 

SASTAVLJANJE KUĆICE

Svi elementi spajaju se lepkom i šrafovima. Najprije se izbuše rupe za šrafove, pa se nanese lepak.
 

Slika 1

 

1. Krovne ravni fiksirajte lepljivom trakom i položite na zadnju stranicu. Na njoj obeležite linije rezova i isecite.

 

Slika 2

 

2. Na krovu i na stranicama izbušite i upustite rupe za spajanje sa zadnjim zidom, koji se umeće u ovaj okvir. Koristiti šrafove 4x55mm.

 

Slika 3

 

3. Na spojne površine krovnih ravni, dosad samo privremeno povezanih ljepljivom trakom, nanesite lepak.

 

Slika 4

 

4. Obilno nanešen lepak četkicom ravnomerno rasporedite po spojnim površinama.

 

Slika 5

 

5. Na ravnoj podlozi spojte dve krovne ravni. Lepak koji iscuri uklonite vlažnom krpom.

 

Slika 6

 

6. Fiksirajte krov dodatnim lepljivim trakama i sačekajte oko 20 minuta, dok se lepak ne učvrsti.

 

Slika 7

 

7. Povežite krov sa zadnjom i bočnim stranicama: nanesite lepak na obe ivice i dodatno fiksirajte šrafovima.

 

Slika 8

 

8. Ostavite lepak oko 20 minuta da očvrsne. Zatim sve ivice obradite brusnim papirom granulacije 120

 

Slika 9

 

9. Četkicom ili vlažnom krpom temeljno očistite konstrukciju od prašine, a zatim nanesite premaz za grundiranje.

 

Slika 10

 

10. Kad protekne vreme koje je proizvođač predvideo za sušenje, premažite kuću željenom bojom.

 

ŽARDINJERA I OGRADA

 

Žardinjera i ograda „kače“ se za konstrukciju kućice i kreveta. Na ogradi se „kuka“ za kačenje sastoji od ploče koja se pod uglom od 90 stepeni pričvršćuje za lajsnu.

 

Slika 1

 

1. Sve dijelove za žardinjeru isecite precizno na odgovarajuće mere. Naspojne površine nanesite lepak.
 

Slika 2

 

2. Sastavite žardinjeru i fiksirajte spojeve lepljivom trakom ili stegom, dok lepak ne očvrsne.

 

Slika 3

 

3. Kad se lepak stvrdne, sve površine, uglove i ivice obradite šmirglom granulacije 120. Očistite od prašine i lakirajte.

 

 

PRIČVRŠĆIVANJE

 

Kako bi ograda dobro „nalijegala“ na krevet, lajsna koja povezuje njene elemente mora imati minimalnu debljinu jednaku debljini stranice kreveta na koju se kači. Tako nastaje dovoljan razmak za kačenje ograde za konstrukciju kreveta. Važno: držač prednjeg dijela ograde leži iznutra, a onaj zadnjeg dijela, koji se oslanja uza zid, sa spoljašnje strane.

 

 

Slika 4

 

4. Za ogradu, daske glatkih ivica (u dve širine) kružnom testerom isecite na elemente odgovarajuće visine.

 

Slika 5

 

5. Turpijom dobro zaoblite gornje i donje ivice elemenata ograde i glatko obradite brusnim papirom.

 

Slika 6

 

6. Daske za ogradu prvo dobro očistite od prašine, a zatim s obe strane nanesite grundirung.
 

Slika 7

 

7.  Premažite daske ograde u tri različite boje (najbolje akrilnom bojom rastvorljivom u vodi) i ostavite da se osuše.

 

Slika 8

 

8. Daske za ogradu poslažite na ravnoj podlozi s odstojnicima od 4 mm, uz varijacije njihovog položaja.

 

Slika 9

 

9. Drvene lajsne zalepite lepkom za drvo i fiksirajte sa po dva šrafa po dasci. MDF-ploču zalepite lepkom i fiksirajte šrafovima.

 

MONTAŽA KUĆE I OGRADE

 

Postavljanje konstrukcije je jednostavno. S obzirom na to da je „kućica“ ipak glomazna, za njeno postavljanje najsigurnije je da vas bude dvoje.

 

Slika 1

 

1. Podignite kućicu iznad kreveta i fiksirajte stegama u odgovarajućoj poziciji. Konstrukciju s unutrašnje strane pričvrstite za krevet.

 

Slika 2

 

2. Zadnji element ograde odozgo „zakačite“ za konstrukciju kreveta. MDF-ploča leži sa spoljašnje strane kreveta.

 

Slika 3

 

3. Za pričvršćivanje prednje ograde postavite MDF-ploču unutar okvira kreveta.

 

Slika 4

 

4. S unutrašnje strane fioke šrafovima pričvrstite produžetak „zida“ kuće. Sa spoljašnje strane zabušite dve rupe za kanap, koji služi kao ručka.

 

Slika 5

 

5. Provucite kanap kroz rupe i s unutrašnje strane fioke vežite čvorove. Tako se gostinjski krevet lako može izvlačiti.

 

Slika 6

 

6. Žardinjeru jednostavno okačite na prozor. Na drugi prozor montira se prozorska daska.

 

GOTOVO

 

 

Prozorska polica pričvršćena je vijcima i ima rupu za kabl za lampu.
 

 

Izvor: magazin Uradi Sam; Rene Fater, saradnik u Uradi sam radionici i ekspert za renoviranje