Brisanje proizvoda iz korpe

Da li ste sigurni da želite da uklonite ovaj proizvod iz korpe?


Tematski katalozi Katalog Outlet Lokacije i kontakt

Servis

 

Servis za robu koja je kupljena putem internet prodavnice
 
U skladu sa unapređivanjem odnosa sa kupcima i u cilju poboljšanja rada i bržeg odgovora na reklamaciju, napominjemo da se artikli kupljeni putem internet prodaje šalju u servis prethodno popunjenim zahtevom u vidu maila, kada služba reklamacija primi zahtev, kontaktiraće kupca od kojeg je primljen zahtev, kako bi došlo do preuzimanja artikla i slanja u servis ( pošaljite nam mail: [email protected] ).
 
Servis za robu koja je kupljena, rezervisana I preuzeta u radnji
 
Kupci koji su robu kupili, rezervisali I preuzeli u izabranoj prodavnici, artikal koji je predmet servisa donosi u onu prodavnicu u kojoj je robu kupio, rezervisao I preuzeo. Ukoliko kupac želi da skrati vreme odgovora na reklamaciju može da kontaktira direktno ovlašćene servise.
 
SPISAK OVLAŠĆENIH SERVISA
 
CENTRALNI SERVIS – „URADI SAM“  
Radno vreme: Radnim danima od 07.00-14.30h

 
“EINHELL doo” – za EINHELL – Ul. Vojvođanska 386, Surčin 11271, + 381 11 22 69 161, +381 11 22 69 162
e-mail: [email protected]; [email protected]; [email protected]
Radno vreme: radnim danom: 08-16h

 

RAIDER:

ELMAG Niš, ulica: Anastasa Jovanovića 44, 18000 Niš

Kontakt: T/F: +381 18 240 799; M: +381 62 854 4276

Email: [email protected]

Radno vreme: radnim danom: 08-16h, subotom: 09-14h

 
MTX:

VARBLO
, ulica: Miška Kranjca 2, 11090 Beograd

Kontakt: 063 690 7337

Radno vreme: radnim danom: 08-16h, subotom: 09-14h

 

 

 
SAOBRAZNOST PROIZVODA
Informacije o saobraznosti za koji se izdaje list saobraznosti proizvoda i koji su podložni servisu,
možete pročitati ovde.
 
Član 1.
Stav 1.
Kupovinom uz koju vam je izdat list saobraznosti stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 51.-54. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br.73/2010) koja dati proizvod sadrži.
Stav 2.
Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač ima pravo da zahteva od trgovca da se otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom. Odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.
Stav 3.
Potrošač, na prvom mestu, može da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni popravkom ili zamenom. Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog člana, nije moguće ili ako pretstavlja nesrazmerno opterećenje za trgovca, potrošač može da zahteva umanjenje cene ili da izjavi da raskida ugovor.
Stav 4.
Nesrazmerno opterećenje za trgovca u smislu stava 3. ovog člana, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove. Uzimajući u obzir:

  1. Vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;
  2. Značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
  3. Da li se saobraznost može otkloniti bez značajnih neugodnosti za potrošača

Stav 5.
Svaka popravka ili zamena se mora izvršiti u primerenom roku i bez značajnih neugodnosti za potrošača, uzimajući u obzir  prirodu robe i svrhu zbog koje ju je potrošač nabavio.
Stav 6.
Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru a naročito troškovi rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi trgovac.
Stav 7.
Potrošač ima pravo da raskine ugovor ako ne može da ostvari pravo na popravku ili zamenu, odnosno ako trgovac nije izvršio popravku ili zamenu u primerenom roku ili ako trgovac nije izvršio popravku ili zamenu bez značajnih neugodnosti za potrošača.
Stav 8.
Za obaveze trgovca koje nastanu usled nesaobraznosti robe, proizvođač se prema potrošaču nalazi u položaju jemca.
Stav 9.
Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost neznantna.
Stav 10.
Prava navedena u stavu 1. ovog člana ne utiču na pravo potrošača da zahteva od trgovca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.