Brisanje proizvoda iz korpe

Da li ste sigurni da želite da uklonite ovaj proizvod iz korpe?


Tematski katalozi Katalog Outlet Lokacije i kontakt
24.05.2021.
POBEDITE KOROV

Borba protiv korova u travnjaku
 

 Ako želimo da imamo lep i ujednačen travnjak, bez korova koji teže da preuzmu prostor sejanim travnim vrstama, moramo im se suprotstaviti i eliminisati ih. Nekada je upotreba selektivnih herbicida neophodna mera borbe.
 

 Svi želimo da imamo savršen travnjak, ravan i mek zeleni tepih uniformne boje, ali, nažalost, korovi naseljavaju travnjake, oduzmaju vodu i hranljive materije sejanim biljkama, prekidaju harmoniju travnjaka i teže da se šire. Pod korovima podrazumevamo sve biljke koje samoniklo rastu tamo gde ih čovek ne želi, a među njima ima i onih koje su veoma dekorativne ili korisne kada se gaje na drugom mestu. Kao i sve ostale biljke, i korovi su podeljeni u dve velike grupe – dikotile i monokotile. Ova botanička podela je veoma važna iz praktičnih razloga, zato što se biljke iz te dve velike grupe drugačije ponašaju i na različite načine suzbijaju. U praksi, dikotile korove zovemo “širokolisni”, dok su monokotile “uskolisni” korovi. Nega travnjaka podrazumeva konstantno suočavanje sa neželjenim pridošlicama koje, ako se zanemare, izazivaju značajnu degradaciju lepog travnjaka za samo nekoliko meseci.

 

Postoje savremeni alati za uklanjanje širokolisnih korova sa korenom, a da ne morate da se saginjete. Oni obično imaju podesive drške, pa se njihova dužina može prilagoditi potrebi korisnika.
 

 

Dikotiledone biljke - širokolisni korovi
 

 Možda nam je s proleća pomalo i žao da uklanjamo maslačak i belu radu kada rasprostru svoje živahne cvetove po travnjaku. No, posle nekog vremena postaje jasno da ove nekima omiljene, čak i lekovite biljke, kada se rašire, zajedno s drugim korovima pretvaraju lepu zelenu oazu u neurednu divlju livadu i najviše joj umanjuju estetske vrednosti zato što su posebno uočljive. Neke vrste širokolisnih korova se razmnožavaju rasejavanjem semena, druge višegodišnjim podzemnim korenima, a neke stolonima. Duboki koreni otežavaju potpuno uklanjanje korova sa travne površine, dok se oni koji razvijaju stolone brzo šire, a mlade biljke se mogu javiti daleko od matične biljke. Neki širokolisni korovi razvijaju lisne rozete čiji su donji listovi blizu tla, pa pri normalnoj visini košenja travnjaka ostaju neoštećeni. Štaviše, prekraćivanje vršnog dela samo još jače podstiče bokorenje ovih korovskih vrsta. U borbi protiv širokolisnih korova u travnjacima možemo preduzeti mehaničke mere suzbijanja ili ih tretirati selektivnim herbicidima. Mehaničko uklanjanje nije lak posao jer većina ovih korova razvija veoma snažan i dubok koren. Ako u zemlji ostane živi deo korena, on je obično sposoban da za nekoliko dana istera novo lišće. Upornim uklanjanjem zelenog dela korova, mi mu uskraćujemo fotosintezu, reserve hranljivih materija u korenu se potroše, pa korovska biljka umire. Ishod zavisi od vitalnosti korena i naše upornosti. Pod selektivnim herbicidima podrazumevamo herbicide koji deluju samo na neku grupu biljaka, za razliku od totalnih herbicida, koji uništavaju sve biljke. Za održavanje travnjaka posebno su značajni selektivni herbicidi za širokolisne korove, jer oni ne deluju na travne biljke. Na tržištu postoji više ovakvih proizvoda, koje treba razblažiti u propisanim koncentracijama i prskati po travnjaku prskalicom. Kao i ostali herbicidi, i selektivni mogu biti kontaktni ili translokacioni. Kontaktni deluju pri neposrednom dodiru sa delovima biljke pri čemu ne prodiru u unutrašnjost tkiva i ne razaraju ostale delove biljke, već samo delove koji su došli u kontakt sa herbicidom. Na taj način izazivaju sušenje vegetativne mase, sprečavanje fotosinteze i iznurivanje korena korova, što vremenom dovodi do njegovog propadanja. Translokacione herbicide biljka usvaja preko lista ili korena i prenosi ih putem sprovodnog sistema u sve biljne delove. Na taj način umire i koren korovske biljke. Ovi herbicidi se nazivaju još i sistemični herbicidi ili skraćeno sistemici. Važno je da prskalicu koju ste jednom koristili za herbicide uvek upotrebljavate samo za te preparate i ne koristite ih za druge vrste pesticida jer bi moglo doći do sušenja tretiranih biljaka zbog zaostalog sredstva.
 

 

Tretiranje delova travnjaka selektivnim herbicidom treba vršiti prskalicama vodeći računa da ze poštuku sve mere zaštite (rukavice, čizme, zaštitne naočare).
 

 

Monokotiledone biljke - uskolisni korovi
 

Većina uskolisnih korova pripada botaničkoj porodici trava, kao i gajene vrste, što ih čini posebno teškim za eliminaciju iz travnjaka jer nije moguće upotrebiti herbicide. Neke od ovih korovskih vrsta su jednogodišnje i razmnožavaju se iz semena koje klija na proleće čim vlaga i temperature zemljišta budu povoljni, dok su neke višegodišnje i razvijaju se iz podzemnog stabla ili korena. Kako su ove biljke slične gajenim travama, verovatno nećemo tako lako uočiti njihovo prisustvo kao što uočavamo širokolisne korove, pa se može desiti da preuzmu dominaciju nad željenim travnim biljkama. Više nego kod suzbijanja širokolisnih korova, kod monokotiledonih je važno redovno košenje travnjaka da uskolisni korovi ne bi razvili semena. Da bi se ograničila pojava uskolisnih korova mogu se koristiti specijalni herbicidi koji deluju selektivno i sprečavaju klijanje nekih korovskih vrsta. Njihova upotreba nije toliko jednostavna kao što je primena selektivnih herbicida za širokolisne korovske vrste. Oni deluju tako što na površini zemljišta formiraju neku vrstu toksične barijere koja sprečava da klica korova iz tek isklijalog semena nikne. Kada dospe u kontaktsa herbicidom na površini zemlje, klica umire. Da bi ova specifična vrsta herbicida bila efikasna, površinu je potrebno tretirati pre nego što započne nicanje korova. Kasnija primena ovakvih herbicida je potpuno beskorisna. Prilikom kupovine ovakvih specifičnih herbicida koji sprečavaju klijanje semena uskolisnih vrsta korova, treba posebno da vodimo računa koliko dugo preparat ostaje aktivan na zemljištu pošto se distribuira, da bismo ponovili tretman na vreme ako je potrebno. Preparat se na površinu nanosi kao i drugi herbicidi ručnom ili leđnom prskalicom. Za razliku od primene drugih herbicida, posle aplikacije ovih travnjak treba zaliti sa oko 5 litara vode na kvadratni metar da bi se proizvod spustio u prve milimetre zemljišta i tako osigurao potreban efekat zaštite. Nakon tretmana ovim herbicidom treba izbegavati sve radove na travnjaku, jer svaka mehanička intervencija može ograničiti funkciju zaštitnog sloja protiv klijanja.

 

Izvor: Moja Lepa Bašta